Information för företag

Team Obelix är en förening som bildades på 70-talet och som på uppdrag av Linköpings Tekniska Högskola ansvarar för kursen Industrikunskap (TGTU63) vid Institutionen för systemteknik. Målet för denna kurs är att teknologerna ska få inblick i arbetslivet genom att besöka intressanta företag som de kan tänkas arbeta inom efter studierna.

Har du blivit kontaktad av oss?

Det är för att någon tycker att ert företag verkar väldigt intressant. Ta tillfället i akt och läs mer under "Varför är ett studiebesök så bra?".

Varför är ett studiebesök så bra?

Ett besök på företaget är ett ypperligt sätt att marknadsföra sitt företag mot studenter som snart är färdiga civilingenjörer/master/bachelor i datarelaterade ämnen.

Enligt målet för kursen Industrikunskap skall besöken uppmuntra studenterna att plugga färdigt genom att visa hur trevligt man kan ha det i arbetslivet. Det går helt i linje med företagens strävan att visa att just det företaget vi besöker är bäst att arbeta på.

Vill ert företag få ett studiebesök

Om ni vill ha besök från Team Obelix så är enklaste sättet att skicka iväg ett email till obelix.isy@lists.liu.se, där du beskriver ditt företag och varför ett besök vore intressant. Naturligtvis går det bra att bara ställa frågor också.

Två olika sorts besök - två studentkategorier

Team Obelix har i åtskilliga år ordnat studiebesök som ingår i kursen Industrikunskap. Sedan våren 2009 ordnar vi även besök som inte ingår i kursen.

Besök i kursen Industrikunskap

Kursen går för studenter på följande program:

Kursen finns tillgänglig fr.o.m. vårterminen i ettan, och att ta emot ett sådant besök kan ses som en ganska långsiktig marknadsföring (det är många ettor och tvåor som går på dessa besök). Om ert företag är med och i ett tidigt skede berättar att ni finns, vilket leder till att fler känner till er på arbetsmarknadsdagar m.m. under resten av utbildningen.

Besök som inte ingår i kursen Industrikunskap

Efter önskemål kan vi i Team Obelix ordna med besök där vi riktar oss till specifika studentkategorier, t.ex. fjärde/femte årets D-are, eller studenter som läser en viss sorts kurs (t.ex. C++-programmering, reglerteknik eller VLSI-kurser).

Då dessa besök inte ingår i någon kurs så får vi inga utbildningspengar för att ordna det, varför ert företag måste stå för samtliga omkostnader. Spons till föreningen är också varmt välkommet.

Hur går ett besök till?

Det finns heldags- och halvdagsbesök. På heldagsbesök är det brukligt att företaget bjuder på lunch (särskilt om besöket sker på annan ort). På halvdagsbesök är tilltugg vanligare förekommande.

Ett besök inleds i regel med att någon från företaget - ofta någon HR-ansvarig - ger en kort introduktion till företaget. Efter det är det tacksamt om besökarna får se lite på eventuell produktion, växlat med att olika utvecklare (eller motsvarande) beskriver hur det är att jobba på företag, och varför just det företaget är så mycket bättre än alla andra.

En fikapaus efter att några från företaget blivit presenterade är ett ypperligt tillfälle för mingel, och ger studenterna en chans att ställa frågor man inte vågat ställa inför hela gruppen.

Avslutningsvis är det vanligt att deltagarna får diverse små reklamprylar.

Efteråt brukar oftast några av de mest intresserade studenterna vara kvar ett tag och ställa ytterligare lite frågor. Se till att ha visitkort att dela ut.


Från Team Obelix' sida tar vi på oss att sköta reklamen på skolan och ta in anmälningar och hela den biten. Då besöken är frivilliga från studenternas sida så kan vi inte lova att vi lyckas fylla besöken, men självklart gör vi vårt bästa för att fylla platserna.

Datum, tid, antal platser m.m. diskuteras fram. Antalet besökare på industrikunskapsbesöken brukar ligga på 20-50 stycken.

Aktuella Besök:

Just nu finns det inga planerade besök

Medlemmar:

Vi letar just nu efter nya medlemmar. Så om du vill hjälpa till med att anordna besök kontakta oss

Logga in

Användarnamn:

Lösenord:

Registrera